Recht les 2: Wat heb ik geleerd?

Tijdens de 2e les recht hebben we het gehad over de grondrechten en sociale grondrechten. Ik ga jullie door middel van deze blogpost vertellen wat ik heb geleerd, wat ik leuk vond en wat ik minder leuk vond aan deze les.

Wat heb ik geleerd? Ik heb geleerd dat ze zelfs in 1789 al bezig waren met de rechten van de mens. Ik wist niet dat ze zo lang geleden al met deze rechten bezig waren.

Wat vond ik interessant? Het plakkaat van verlatinghe vond ik interessant, omdat ik er nog nooit van gehoord had.

Wat vond ik minder interessant? Het lesgedeelte over de verschillende wetten in de grondwet. Ik vond het saai om te lezen en het zegt mij niet zo veel.

De aantekeningen die ik heb gemaakt:

Klassieke grondrechten: uitgangspunt dat de overheid je vijand is. De burgers moeten heel goed oppassen, want de overheid heeft veel macht. De klassieke grondrechten zien de overheid als een bedreiging. Klassieke grondrechten zijn ontwikkelt in een tijd dat de overheid minder ontwikkelt was. Je had machthebbers die soms misbruik maakten van hun macht. Als je veel macht hebt ben je gevoeliger voor misbruik van je macht.

Sociale grondrechten: Zijn pas in de jaren 90 in de grondwet gekomen

1215 Magna carta: Dit waren de eerste grondrechten waarin stond dat een forst die een tiran werd of als hij zijn macht misbruikte had het volk het recht om hem af te zetten.

Plakkaat van verlatinghe 1581:  De onafhankelijkheidsverklaring van Nederland. We hadden toen 7 provincies. Die 7 provincies die maakten van zichzelf een republiek en daarmee zetten ze zelf koning phillips de 2e van Spanje af. In dat plakkaat van verlatinghe stonden andere rechten die ze vervolgens aan die burger wilden geven, want als een tiran een tiran is wil je hem niet inruilen voor een ander tiran.

1776: Amerikaanse

1789: Europa de Franse verklaring onafhankelijkheidsverklaring van de rechten van de mens en de burger

1948: Het instituut van de verenigde naties. De universele verklaring van de rechten van de mens.

1950: Europees verdrag van de rechten van de  rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. (verdrag van Rome).

Het recht om je eigen mening te publiceren zonder toestemming heet vrijheid van meningsuiting. Dus niet roepen en zeggen wat je maar wilt.

 

 

You may also like

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *