Recht les 5: wat heb ik geleerd?

In deze les van recht hebben we onder andere gehad over de vragen die van te voren worden gesteld tijdens een zitting. Ik wist niet dat deze vragen gesteld werden, dus dat vond ik wel interessant.

Mijn geschreven aantekeningen: 

Tenlastelegging: daarin word zo nauwkeurig mogelijk beschreven wat een verdachte zou hebben gedaan. Welke plek? Welk tijdstip? Zo concreet mogelijk.

Die te tenlastelegging wordt opgenomen in een dagvaarding die wordt opgestuurd naar de verdachte. Daar staat in hoe laat de rechtzaak is, wanneer en waar.

De rechter moet aan het eind beslissen of die verdachte het heeft gedaan of niet. Voordat een rechter daar aan toe komt moet de rechter een aantal formele vragen beantwoorden. Dit is een opdracht van de wetgever aan de rechter. Is de dagvaarding geldig? Is de rechtbank zelf bevoegd? Is de officier van justitie ontvankelijk? (Als het feit is verjaart). De rechter moet ook kijken of er reden is om te schorsen wegens de vervolging. Als een verdachte niet in staat is om te begrijpen wat er gebeurd in de zitting word de vervolging geschorst.

  • Dagvaarding geldig?
  • Rechtbank bevoegd?
  • OVJ ontvankelij?
  • Vervolging schorsen?

Als deze formele vragen beantwoord zijn kan de rechter door gaan met 4 materiale vragen. Dit gaat over de inhoud van de zaak:

  • Tenlastelegging bewezen. Heeft hij het gedaan?
  • Is dat strafbaar?
  • Is de verdachte strafbaar?
  • Wat is een passende straf of een eventuele maatregel?

 Na deze 4 vragen gaat de rechter bepalen welke straf moet worden opgelegd. In alle zaken worden eerst alle vragen beantwoord. Soms worden de eerste 4 vragen heel kort gedaan.

Wat heb ik geleerd? Ik heb geleerd waar een rechtzaak uit bestaat. Ik wist niet dat er van te voren zo veel vragen gesteld moesten worden.

Wat vond ik interessant/minder interessant? Ik vond het interessant dat we het over de vragen hadden die van te voren werden gesteld, omdat ik dit nog niet wist. Ik weet niet zo goed wat ik minder interessant vond aan deze les.

 

You may also like

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *