Recht les 5: wat heb ik geleerd?

In deze les van recht hebben we onder andere gehad over de vragen die van te voren worden gesteld tijdens een zitting. Ik wist niet dat deze vragen gesteld werden, dus dat vond ik wel interessant. Mijn geschreven aantekeningen:  Tenlastelegging: […]

Continue Reading